Thiết kế logo đồ gỗ Bách vIỆT

Thiết kế logo Bách Việt

/Author: trungthong32@gmail.com
...
Lê Phi Chiến

Trước đây Bách Việt chú trọng vào khâu sản xuất mà chưa có cách quảng bá thương hiệu nào hiệu quả. Adina đã đưa ra nhiều cách tiếp cận với thị trường hiệu quả.

Hotline: 0981233139

Download Profile