Thiết kế logo LẠC HỒNG

thiet-ke-logo-lac-hong-anh-1thiet-ke-logo-lac-hong-anh-2thiet-ke-logo-lac-hong-anh-3thiet-ke-logo-lac-hong-anh-4thiet-ke-logo-lac-hong-anh-5thiet-ke-logo-lac-hong-anh-6

thiet-ke-logo-lac-hong-anh-7

thiet-ke-logo-lac-hong-anh-8thiet-ke-logo-lac-hong-anh-9

Share Project :

THIẾT KẾ LOGO ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC LẠC HỒNG

Lạc Hồng là một đơn vị đào tạo và cung ứng nhân lực, với tôn chỉ thương hiệu mang đậm tính nhân văn. Lấy ý tưởng chim Hạc – Lạc Việt, biểu tượng vươn cao vút bay với các giá trị nâng đỡ phía dưới là Học thức – Nhiệt huyết và Hoài bão. Màu sắc logo được sử dụng với 3 tone màu, thể hiện sự đa dạng, năng động của Lạc Hồng.

Hotline: 0981233139

Download Profile