Thiết kế hệ thống thương hiệu MOBIFONE

thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-1thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-2thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-3thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-4thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-5thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-6thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-7thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-8thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-9thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-10thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-11

  • thiet-ke-he-thong-thuong-hieu-mobifone-anh-12
  • Share Project :

    Thiết kế hệ thống thương hiệu MOBIFONE

    Sử dụng cấu trúc thương hiệu nhiều tầng lớp và đa dạng, nên cần phải có quy định, quản lý chặt chẽ, áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống, để tránh sự chồng chéo, dễ gây hiểu nhầm và tăng khả năng nhận biết thương hiệu với khách hàng. Mobifone hướng đến mô hình thương hiệu Hybrid là mô hình mà các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đã áp dụng thành công như Singtel (Singapore), SK plantet (Korea), Telekom Austria Group (Austria).

    Hotline: 0981233139

    Download Profile