Thiết kế logo trung tâm BFS

thiet-ke-logo-trung-tam-BFS-1thiet-ke-logo-trung-tam-BFS-2thiet-ke-logo-trung-tam-BFS-3thiet-ke-logo-trung-tam-BFS-4thiet-ke-logo-trung-tam-BFS-5thiet-ke-logo-trung-tam-BFS-6thiet-ke-logo-trung-tam-BFS-7thiet-ke-logo-trung-tam-BFS-8thiet-ke-logo-trung-tam-BFS-9

Share Project :

Thiết kế logo trung tâm BFS

Trung tâm Bồi dưỡng, tư vấn Ngân hàng – Chứng khoán (BFS) trực thuộc khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế HCM. Lấy ý tưởng logo từ biểu tượng 3 trái tim đồng tâm, biểu tượng truyền tải thông điệp mà BFS muốn mang tới cho người xem. Font chữ Thương Hiệu BFS được sử dụng định dạng không chân, được vát tròn cạnh tạo sử trẻ trung hiện đại. Biểu tượng được cách điệu từ 3 trái tim đồng tâm, cũng tượng trưng cho hình ảnh người đang vươn lên, thể hiện các giá trị BFS mang lại là phát triển con người – bằng cả trái tim.

Hotline: 0981233139

Download Profile