Thiết kế logo VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NIIE

thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-1thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-2thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-3thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-4thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-5 thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-6thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-7 thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-8thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-9thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-10thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-11thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-12thiet-ke-logo-vien-dao-tao-quoc-te-niie-anh-13

Share Project :

THIẾT KẾ LOGO VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NIIE

Viện Đào Tạo Quốc Tế Nguyễn Tất Thành (NIIE) trực thuộc Đại Học Nguyễn Tất Thành với sứ mệnh phát triển một môi trường học tập và làm việc chuẩn Quốc Tế, năng động sáng tạo và đầy cảm hứng. Logo NIIE được thiết kế nổi bật dựa trên 2 màu chủ đạo xanh lam và đỏ. Màu xanh lam thể hiện sự tươi trẻ, năng động của sinh viên, màu đỏ thể hiện cho sự nhiệt huyết, sáng tạo. Bốn chữ viết tắt với font chữ đậm mạnh mẽ được liên kết với nhau tạo nên biểu tượng chiếc khiên, tạo ra sự bền vững, chắc chắn.

Hotline: 0981233139

Download Profile